Välkommen till I-sektionen på Umeå Universitet!

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt! Genom att välja ett av följande alterantiv kan vi förbättra din upplevelse ytterliggare.

FÖRETAG
STUDENT

Verksamheten

I-sektionen på Umeå Universitet består av fyra utskott. Här kan du läsa om dessa utskott.

logo_black_sq

Näringslivsutskottet ansvara för I-sektionens externa relationer och samarbeten. Utskottet huvudsakliga målsättning är att ge våra programstudenter möjlighet att förstå vår utbildning ur näringslivets perspektiv och komma i kontakt med företagsrepresentanter. Detta gör vi genom olika samarbeten med näringslivet i form av event som lunchföreläsningar, företagsevent eller case-event av olika slag. Vi ansvarar också för den externa marknadsföringen där man effektivt når våra studenter genom våra många olika kanaler. Tillsammans är vi 16 st engagerade i utskottet fördelade på ansvarsområdena företagskontakt, event och case.

Sociala utskottet har som funktion att främja sammanhållning genom att anordna evenemang som driver människor till att umgås. Under sociala utskottet finns festmästeriet och sportmästeriet som även dem fyller samma funktion, att främja sammanhållning med roliga fester och sportevenemang.

Kommunikationsutskottet är sektionens ansikte utåt. Det är vi som sprider sektionens budskap till både våra egna medlemmar och utomstående. Vi kommunicerar via vår hemsida, Instagram, Facebook och att synas på campus. Vårt mål är hela tiden att all information ska gå fram till våra egna medlemmar och att informera företag, andra universitet och framtida potentiella studenter om att vi finns och vad vi gör.

Utbildningsutskottet fungerar som en brygga mellan de studerande och programansvariga. Vi för studenternas talan rörande allt som har med utbildningen att göra och håller de studerande uppdaterade om kommande beslut angående programmets upplägg och ändringar. Huvudfokus för utskottet är att ständigt sträva mot att öka kvaliteten på utbildningen.

Vad tycker våra studenter?

Vi har frågat några av våra studenter vad de tycker om Industriell Ekonomi.


 

I-SEKTIONEN ÄR EN SEKTION UNDER UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR

Alla medlemmar i sektionen ingår i NTK.