Team

I-sektionen 19/20

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och ordförande för varje utskott.

qodef-team-image
Ordförande
Daniel Westerholm

ordforande@isektionen.com

qodef-team-image
Vice Ordförande
Philip Jacobsson

ekonomi@isektionen.com

qodef-team-image
Ordförande Kommunikationsutskottet
Stina Leijonborg

kommunikation@isektionen.com

qodef-team-image
Ordförande Näringslivsutskottet
Joakim Nordling

naringsliv@isektionen.com

qodef-team-image
Ordförande Sociala Utskottet
Sandra Hammarsten

sociala@isektionen.com

qodef-team-image
Ordförande Sportmästeriet
Henrik Axelborn

sportmasteriet@gmail.com

qodef-team-image
Ordförande Utbildningsutskottet
John Berggren

utbildning@isektionen.com

qodef-team-image
Sekreterare
Sandra Herrgård

sekreterare@isektionen.com

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet ansvarar för sociala medier, hemsidan och övrig kommunikation och design i sektionen.

qodef-team-image
Ordförande
Stina Leijonborg

kommunikation@isektionen.com

qodef-team-image
Vice Ordförande
Hanna Häggström
qodef-team-image
PR-ansvarig
Amanda Rudälv
qodef-team-image
Webbansvarig
Adam Wannerström

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet ansvarar för kontakten med arbetslivet.

qodef-team-image
Ordförande
Joakim Nordling

naringslivs@isektionen.com

qodef-team-image
Vice ordförande
Vera Gerandes

vera_naringslivs@isektionen.com

qodef-team-image
Ledamot
Clara Brandestam

clara_naringslivs@isektionen.com

qodef-team-image
Ledamot
Vincent Pege

vincent_naringslivs@isektionen.com

qodef-team-image
Ledamot
Arvid Olsson

arvid_naringslivs@isektionen.com

qodef-team-image
Ledamot
Oscar Fredriksson

oscar_naringslivs@isektionen.com

qodef-team-image
Rådgivare
Carl Gyllberg
qodef-team-image
Rådgivare
Henrik Rosén
qodef-team-image
Rådgivare
Julia Congreve Lifh
qodef-team-image
Rådgivare
Viktor Mostberg
qodef-team-image
Rådgivare
Herman Lindström

Casegruppen

Näringslivsutskottet ansvarar för kontakten med arbetslivet.

qodef-team-image
Ordförande
Henrik Lundberg

case@isektionen.com

qodef-team-image
Ordförande
Isabelle Enholm

case@isektionen.com

qodef-team-image
Marknadsföringsansvarig
Felicia Guez
qodef-team-image
Adminstratör
Nils Åkerman
qodef-team-image
Kommunikatör
Amanda Hyllbrant
qodef-team-image
Senior
Erika Staffansdotter
qodef-team-image
Senior
Stina Magnusson
qodef-team-image
Senior
Carl-Fredrik Vezzoli
qodef-team-image
Senior
Jacob Titus

Sociala utskottet

Sociala utskottet har som funktion att främja sammanhållning. Sociala utskottet består även av Sportmästeriet och Fiezta.

qodef-team-image
Ordförande
Sandra Hammarsten

sociala@isektionen.com

qodef-team-image
Vice ordförande
Julia Lindqvist
qodef-team-image
Underrumsansvarig
David Murhagen
qodef-team-image
Ledamot
Abedea Gholami

Sportmästeriet

qodef-team-image
Ordförande
Henrik Axelborn

sportmasteriet@gmail.com

qodef-team-image
Vice Ordförande
Patrik Barnes
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Linnéa Andersson
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Johanna Andersson
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Robert Carlsson
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Ludvig Åström
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Hanna Enesund Tuoremaa
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Philip Güzel
qodef-team-image
Sports Event Advisor
Joel Eliasson
qodef-team-image
Sports Event Advisor
Fredrik Borg
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Tova Hjärtberg
qodef-team-image
Sports Event Advisor
Hanna Widgren
qodef-team-image
Sports Event Advisor
Markus Norberg
qodef-team-image
Sports Event Advisor
Sofia Hallbäck

FIEzta

qodef-team-image
President
Sara Andersson

fiezta.umea@gmail.com

qodef-team-image
First Lady
Amanda Sandgren
qodef-team-image
Junis
Emrik Nordgren
qodef-team-image
Junis
Amanda Engman
qodef-team-image
Pyntansvarig
Filip Zingmark
qodef-team-image
Junis
Henrik Lampinen
qodef-team-image
Festare
Andreas Palmgren
qodef-team-image
Festare
Max Thorendal
qodef-team-image
Senior
Johannes Fåhraeus
qodef-team-image
Senior
Cecilia Apitzsch
qodef-team-image
Senior
Arvid Segevall
qodef-team-image
Senior
Carl-Fredrik Vezzoli
qodef-team-image
Senior
Oscar Öhman
qodef-team-image
Senior
Elias Ohman
qodef-team-image
Senior
Johanna Petersson
qodef-team-image
Senior
Sofia Nilsson
qodef-team-image
Senior
Amanda Flöjs
qodef-team-image
Senior
Maja Vestin
qodef-team-image
Senior
Henrik Rosén

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen består av en ansvarig och en vice ansvarig.

qodef-team-image
Ekonomiansvarig
Philip Jacobsson

ekonomi@isektionen.com

qodef-team-image
Vice Ekomomiansvarig
Filippa Grelz

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet består av en ordförande, en vice ordförande.

qodef-team-image
Ordförande
John Berggren

utbildning@isektionen.com

qodef-team-image
Vice Ordförande
Lukas Bleichner