Team

I-sektionen 20/21

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och ordförande för varje utskott.

qodef-team-image
Ordförande
Marcus Haapaniemi Ipsen

ordforande@isektionen.com

qodef-team-image
Ekonomiansvarig
William Wellén

ekonomi@isektionen.com

qodef-team-image
Ordförande Kommunikationsutskottet
Tilda Wallin

kommunikation@isektionen.com

qodef-team-image
Ordförande Näringslivsutskottet
Hedvig Fries

naringsliv@isektionen.com

qodef-team-image
Ordförande Sociala Utskottet
Emma Calissendorff

sociala@isektionen.com

qodef-team-image
Ordförande Sportmästeriet
Klara Widholm

sportmasteriet@gmail.com

qodef-team-image
Sekreterare
Emma Jernelo

sekreterare@isektionen.com

qodef-team-image
Ordförande Utbildningsutskottet
Amanda Strandvall

utbildning@isektionen.com

qodef-team-image
Ordförande casegruppen
Magdalena Sareyko

case@isektionen.com

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet ansvarar för sociala medier, hemsidan och övrig kommunikation och design i sektionen.

qodef-team-image
Ordförande
Tilda Wallin

kommunikation@isektionen.com

qodef-team-image
Vice Ordförande
Ellinor Olsson
qodef-team-image
Ledamot
Emma Olsson Byström

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet ansvarar för kontakten med arbetslivet.

qodef-team-image
Ordförande
Hedvig Fries

naringslivs@isektionen.com<br /> hedvig_naringslivs@isektionen.com

qodef-team-image
Vice ordförande
Felicia Aronsson

felicia_naringslivs@isektionen.com

qodef-team-image
Ledamot
Jonas Reini

jonas_naringslivs@isektionen.com

qodef-team-image
Ledamot
Björn Andersson

bjorn_naringslivs@isektionen.com

qodef-team-image
Ledamot
Erik Bengtsson

erik_naringslivs@isektionen.com

qodef-team-image
Ledamot
Oskar Wonkavaara

oskar_naringslivs@isektionen.com

qodef-team-image
Rådgivare
Joakim Nordling
qodef-team-image
Rådgivare
Vincent Pege
qodef-team-image
Rådgivare
Clara Brandestam
qodef-team-image
Rådgivare
Carl Gyllberg
qodef-team-image
Rådgivare
Henrik Rosén
qodef-team-image
Rådgivare
Julia Congreve Lifh
qodef-team-image
Rådgivare
Viktor Mostberg
qodef-team-image
Rådgivare
Herman Lindström

Casegruppen

Näringslivsutskottet ansvarar för kontakten med arbetslivet.

qodef-team-image
Ordförande
Magdalena Sareyko

case@isektionen.com

qodef-team-image
Vice ordförande
Shoghik Grigoryan
qodef-team-image
Problemkonsult
Ludvig Andersson
qodef-team-image
Problemkonsult
Marcus Jonsson
qodef-team-image
Problemkonsult
Oscar Lindquist
qodef-team-image
Företagskontakt
William Boive

Sociala utskottet

Sociala utskottet har som funktion att främja sammanhållning. Sociala utskottet består även av Sportmästeriet och Fiezta.

qodef-team-image
Ordförande
Emma Calissendorff

sociala@isektionen.com

qodef-team-image
Vice ordförande
Ella Aronsson
qodef-team-image
Underrumsansvarig
Alexander Sheehy
qodef-team-image
Ledamot
Amanda Stenvall
qodef-team-image
Ledamot
Felix Karlsson

Sportmästeriet

qodef-team-image
Ordförande
Klara Widholm

sportmasteriet@gmail.com

qodef-team-image
Vice Ordförande
Elias Charalambidis
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
William Wellén
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Sofia Westin
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Sofie Eklund
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Wille Johansson
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Julia Planeskog
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Erik Petersson
qodef-team-image
Sports Event coordinator
Ingrid Ernström
qodef-team-image
Mediaansvarig
Johanna Andersson
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Linnéa Andersson
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Robert Carlsson
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Ludvig Åström
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Hanna Enesund Tuoremaa
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Philip Güzel
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Henrik Axelborn

FIEzta

qodef-team-image
President
Josefin Bering

fiezta.umea@gmail.com

qodef-team-image
First Lady
Mimmi Vestin
qodef-team-image
Senior
Amanda Engman
qodef-team-image
Senior
Emrik Nordgren
qodef-team-image
Junis
Tilda Westin
qodef-team-image
Junis
My Åsén
qodef-team-image
Junis
Johan Meurk
qodef-team-image
Junis
Mattias Ridhagen
qodef-team-image
Mood manager
David Solbu
qodef-team-image
Mood manager
Svante Wiström
qodef-team-image
Senior
Filip Zingmark
qodef-team-image
Senior
Henrik Lampinen
qodef-team-image
Senior
Andreas Palmgren
qodef-team-image
Senior
Max Thorendal
qodef-team-image
Senior
Sara Andersson
qodef-team-image
Senior
Amanda Sandgren
qodef-team-image
Senior
Arvid Segevall
qodef-team-image
Senior
Elias Ågren
qodef-team-image
Senior
Maja Vestin
qodef-team-image
Senior
Sofia Nilsson

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen består av en ansvarig och en vice ansvarig.

qodef-team-image
Ekonomiansvarig
William Wellén

ekonomi@isektionen.com

qodef-team-image
Vice Ordförande
Johan Malmberg

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet består av en ordförande, en vice ordförande.

qodef-team-image
Ordförande
Amanda Strandvall

utbildning@isektionen.com

qodef-team-image
Vice Ordförande
Elton Selin