Team

I-sektionen 20/21

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och ordförande för varje utskott.

qodef-team-image
Ordförande
Hanna Fransson

ordforande@isektionen.com

qodef-team-image
Vice ordförande
Filippa Grelz

ekonomi@isektionen.com

qodef-team-image
Ordförande Kommunikationsutskottet
Hanna Häggström

kommunikation@isektionen.com

qodef-team-image
Ordförande Näringslivsutskottet
Vera Gerendas

naringsliv@isektionen.com

qodef-team-image
Ordförande Sociala Utskottet
Julia Lindqvist

sociala@isektionen.com

qodef-team-image
Ordförande Sportmästeriet
Patrik Barnes

sportmasteriet@gmail.com

qodef-team-image
Ordförande Utbildningsutskottet
Johanna Thorstensson

utbildning@isektionen.com

qodef-team-image
Sekreterare
Julia Wallström

sekreterare@isektionen.com

qodef-team-image
Ordförande casegruppen
Amanda Hyllbrant

case@isektionen.com

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet ansvarar för sociala medier, hemsidan och övrig kommunikation och design i sektionen.

qodef-team-image
Ordförande
Hanna Häggström

kommunikation@isektionen.com

qodef-team-image
Vice Ordförande
Tilda Wallin
qodef-team-image
Webbansvarig
Hannah Alm

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet ansvarar för kontakten med arbetslivet.

qodef-team-image
Ordförande
Vera Gerendas

naringslivs@isektionen.com

qodef-team-image
Vice ordförande
Hedvig Fries

hedvig_naringslivs@isektionen.com

qodef-team-image
Ledamot
Arvid Olsson

arvid_naringslivs@isektionen.com

qodef-team-image
Ledamot
Oscar Fredriksson

oscar_naringslivs@isektionen.com

qodef-team-image
Ledamot
Erik Bengtsson

erik_naringslivs@isektionen.com

qodef-team-image
Ledamot
Oskar Wonkavaara

oskar_naringslivs@isektionen.com

qodef-team-image
Rådgivare
Joakim Nordling
qodef-team-image
Rådgivare
Vincent Pege
qodef-team-image
Rådgivare
Clara Brandestam
qodef-team-image
Rådgivare
Carl Gyllberg
qodef-team-image
Rådgivare
Henrik Rosén
qodef-team-image
Rådgivare
Julia Congreve Lifh
qodef-team-image
Rådgivare
Viktor Mostberg
qodef-team-image
Rådgivare
Herman Lindström

Casegruppen

Näringslivsutskottet ansvarar för kontakten med arbetslivet.

qodef-team-image
Ordförande
Amanda Hyllbrant

case@isektionen.com

qodef-team-image
Marknadsföringsansvarig
Magdalena Sareyko
qodef-team-image
Kommunikatör
Ludvig Andersson
qodef-team-image
Rådgivare
Henrik Lundberg
qodef-team-image
Rådgivare
Felicia Guez

Sociala utskottet

Sociala utskottet har som funktion att främja sammanhållning. Sociala utskottet består även av Sportmästeriet och Fiezta.

qodef-team-image
Ordförande
Julia Lindqvist

sociala@isektionen.com

qodef-team-image
Vice ordförande
Emma Calissendorff
qodef-team-image
Underrumsansvarig
David Murhagen
qodef-team-image
Ledamot
Hannes Alm
qodef-team-image
Ordförande
Stina Ohlsson

sociala@isektionen.com

Sportmästeriet

qodef-team-image
Ordförande
Patrik Barnes

sportmasteriet@gmail.com

qodef-team-image
Vice Ordförande
Klara Widholm
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
William Wellén
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Sofia Westin
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Erik Petersson
qodef-team-image
Sports Event coordinator
Ingrid Ernström
qodef-team-image
Mediaansvarig
Johanna Andersson
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Linnéa Andersson
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Robert Carlsson
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Ludvig Åström
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Hanna Enesund Tuoremaa
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Philip Güzel
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Markus Norberg
qodef-team-image
Sports Event Coordinator
Henrik Axelborn

FIEzta

qodef-team-image
President
Emrik Nordgren

fiezta.umea@gmail.com

qodef-team-image
First Lady
Amanda Engman
qodef-team-image
Junis
Mimmi Vestin
qodef-team-image
Junis
Josefin Bering
qodef-team-image
Junis
David Solbu
qodef-team-image
Junis
Svante Wiström
qodef-team-image
Mood managers
Filip Zingmark
qodef-team-image
Mood managers
Henrik Lampinen
qodef-team-image
Senior
Andreas Palmgren
qodef-team-image
Senior
Max Thorendal
qodef-team-image
Senior
Sara Andersson
qodef-team-image
Senior
Amanda Sandgren
qodef-team-image
Senior
Arvid Segevall
qodef-team-image
Senior
Elias Ågren
qodef-team-image
Senior
Maja Vestin
qodef-team-image
Senior
Sofia Nilsson
qodef-team-image
Senior
Johanna Petersson
qodef-team-image
Senior
Carl-Fredrik Vezzoli

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen består av en ansvarig och en vice ansvarig.

qodef-team-image
Ekonomiansvarig
Filippa Grelz

ekonomi@isektionen.com

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet består av en ordförande, en vice ordförande.

qodef-team-image
Ordförande
Johanna Thorstensson

utbildning@isektionen.com

qodef-team-image
Vice Ordförande
Amanda Strandvall