Ett halvår har gått – Några ord från ordförande

Ett halvår har gått – Några ord från ordförande

Kära Sektionsmedlem, Kårmedlem och Institutionsanställd,

 

Det är med stolthet som vi i I-sektionens styrelse ser tillbaka på arbetet som sektionen har gjort under läsårets första halvår. Inledningsvis genomfördes en helt fantastisk mottagning av mottagningsgruppen med Anna Aronsson och Markus Norberg i spetsen. Resultatet av mottagningsgruppens mycket goda arbete är utan tvekan den sammanhållning och studiemotivation vi äldre ser i årskurs ett.

 

För mig som ordförande har första halvan av året handlat mycket om att starta upp sektionens arbete och etablera starka utskott. Det är min övertygelse att det måste vara roligt och givande att engagera sig i utskotten för att sektionen ska kunna växa sig stark på lång sikt. I praktiken har detta inneburit att mycket frihet har givits respektive utskotts ordförande, något som visat sig vara en bra idé då detta resulterat i framsteg jag aldrig vågat hoppas på.

 

Vi i styrelsen är mycket glada att NTK nu givit oss möjligheten att kunna använda swish för våra betalningar. Tidigare har det varit mycket krångel med försäljning av märken, overaller, mössor med mera. I-sektionen har nu, som första sektion på Umeå Universitet, ett styrelsebeslut på att möjliggöra swishbetalningar. Detta kommer bli en stor förbättring mot tidigare tillvägagångssätt.

 

Vidare är CykelfFIezten, Bond-sittningen, trippelbollen, inriktningsföreläsningen, och mycket mer, fantastiska exempel på saker som utbildningsutskottet, Sportmästeriet och FIEzta har åstadkommit.

 

Kommunikationsutskotten som i år leds av Klara Törnquist Daun har gjort ett helt fantastiskt jobb att nå ut till sektionens medlemmar med viktig information. Att höras genom bruset är svårt även för den proffsigaste av PR-byråer. Styrelsen vill även uppmärksamma det arbete som Johannes Norén har lag på sektionens hemsida. Föregående styrelse initierade arbetet med hemsidan som nu står färdiga.

 

Henrik Rosen har hittills i år lyckats fantastiskt bra och lyft näringslivsutskottet till nya nivåer, vi har ju sett de förstklassiga evenemang som de har serverat till oss! Den dock enskilt viktigaste bedriften som Näringslivsutskottet har åstadkommit i år är att de arbetat fram fram en rutin för avtalsskrivning som NTK har godkänt. Tidigare har sektionen inte varit tillåten att ingå avtal med andra organisationer eller företag och vi har därför endast kunnat erbjuda företag ett enskilt evenemang i taget.  Med den här förändringen som nu är genomförd kan vi ingå långsiktiga samarbeten med företag som vi tycker är intressanta. Att kunna skapa konkreta möjligheter till Internships, examensarbete eller meriterande extrajobb är något vi som sektion kommer kunna vara mycket stolta över i framtiden. Detta är en stor nyhet! Ytterligare ett resultat av detta är nya förutsättningar för oss att kunna erbjuda väskor till sektionens medlemmar. Många önskemål har kommit om att sektionen ska kunna erbjuda ryggsäckar till studenterna och jag har nu tagit upp dialog med både företag och vår Institution för att sektionen ska kunna utrusta alla I-are med den ryggsäcken som är det självklara valet för att briljera i studier i Norrlands huvudstad.

 

Stay tuned och en riktigt god jul!

 

Joakim Eriksson
Ordförande för I-sektionen vid NTK 17/18

webbansvarig
No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website